Oprogramowanie

Oprogramowanie

SZS

System Zarządzania Siecią, oprogramowanie do monitoringu sieci kablowych

Sprawdź
Wyślij zapytanie

SZA

System Zarządzania Abonentam, oprogramowanie finansowo, techniczne zawierające w sobie moduł finansowy do rozliczeń abonentów wraz z system SZA i innymi

Sprawdź
Wyślij zapytanie

PLI CBD

Oprogramowanie telefoniczne zgodne z wytycznymi rządowymi do komunikacji PLICBD wersji pierwszej, drugiej wraz aktualizacjami

Sprawdź
Wyślij zapytanie

Conax

Oprogramowanie do współdzielenia systemu conax między zasobami firmy lub innymi firmami

Sprawdź
Wyślij zapytanie